ManuMaturity työkalu ketterälle oppivalle valmistavalle teollisuudelle

Teollinen ketteryys ja joustavuus komponenttien, laitteiden ja koneiden valmistuksen dynaamisissa verkostoissa sekä liiketoiminnan ja koko tuotteen elinkaaren hallinta.

Mikä on yrityksesi kypsyystaso?

Tuotteisiin ja niiden valmistukseen liittyy nykyisin yhä useammin myös tietoon pohjautuvia palveluita. Teollisuuden digitalisaatio (anturit, kommunikaatioteknologia, datapohjaiset palvelut) on luonut mahdollisuuksia yhä kasvavien ja organisaatiorajat ylittävien tietomassojen hyödyntämiseen. Uudet mahdollistavat teknologiat viitoittavat tietä joustavuutta ja ketteryyttä kasvattaville prosesseille dynaamisissa valmistusverkostoissa. Tällaisia teknologioita ovat esim. teollinen internet, robotiikka, tekoäly, 5G ja edge computing (prosessoinnin siirtäminen mahdollisimman lähelle päätelaitetta ja käyttötilannetta) sekä avoimen arkkitehtuurin aloitteet, kuten IDS . Tavoitteena on parempi asiakaskokemus ja tuottavuus, mutta ne johtavat myös uusiin työtapoihin ja prosesseihin, sekä avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ketterät yritykset analysoivat asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja kehittävät toimintaansa sen mukaan havainnoimalla paitsi asiakkaita ja heidän käyttäytymistään, myös tulevaisuuden trendejä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Vastuullisuus korostuu tulevaisuudessa yhä enemmän yritysten toiminnassa; ympäristötietoisuuden lisääntyessä resurssien käytön ja ympäristövaikutusten minimoinnin merkitys kasvaa. Ihmisen ja teknologian optimaalinen vuorovaikutus korostuu tekoälyn ja robotiikan käyttöönoton yhteydessä. Myös työn sisällöt muuttuvat ja syntyy uusia rooleja ja työtehtäviä.

Keskeistä on tunnistaa kuinka voimme parhaiten hyödyntää näitä mahdollisuuksia koko ekosysteemin kattavassa arvonluonnissa sen lisäksi, että parannetaan asiakaslähtöisyyttä, tuottavuutta ja työn mielekkyyttä. Asiaan liittyy myös eettisiä kysymyksiä, kun päätöksentekoa siirtyy ihmiseltä järjestelmille.

Ensiksi on tärkeää selvittää oman yrityksen kypsyystaso, jonka jälkeen on mahdollista määritellä kehitystarpeet. VTT:n maksuton online-kypsyystyökalu tuottaa vastausten perusteella kaaviokuvan yrityksen kypsyystasosta. Työkalu havainnollistaa organisaation lähtötilanteen seitsemässä eri ulottuvuudessa. Tulosten avulla organisaatio voi tunnistaa helpommin (organisaation toimialasta ja koosta riippuvat) tärkeimmät ja kiireellisimmät kehityskohteensa.

Kypsyystyökalun seitsemän ulottuvuutta ovat Asiakaslähtöisyys, Liiketoimintamalli, Prosessit, Data, Teknologinen infrastruktuuri, Työntekijä sekä Kestävyys (Sustainability).

Testaa organisaatiosi kypsyys ilmaiseksi!

Vastaamalla kyselyyn saat selville
- yrityksesi oman kypsyystason
- muiden vastaajien kypsyystason.

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy:

Kirjaudu Rekisteröidy

In English

-